Lege informazioa

HEZKUNTZA ARAUDI OROKORRA:

2/2006 HEZKUNTZA LEGE OROKORRA, maitzaren 3koa ( BOE 2006/05/04)

 

ARAUDI PROPIOA:

1. 1/93 Legea, otsailaren 19koa, Euskal Eskola Publikoari buruzkoa (EHAA-93/2/25)

Azaroaren 24ko 10/82 Oinarri Legea, Euskararen Erabilpena Arauzkotzezkoa (EHAA 82/12/16)

 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza:

97/2010 DEKRETUA,martxoaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma sortu eta ezartzeko den Dekretua aldatzen duena. (EHHA 2010/04/20).

175/2007 DEKRETUA, urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma sortu eta ezartzekoa. (EHHA 2007/11/13).

ERABAKIA, 1997ko martxoaren 17koa, Pedagogi Berrikuntzarako zuzendariarena, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren zikloko aukerako ikasgaien ikasketa planak argitara ematen dituena. (EHAA 97/5/6)

ERABAKIA, 1997ko ekainaren 24koa, Pedagogi Berrikuntzarako zuzendariarena, curriculumeko hautaketa egiteko aukerak arautzen dituen 1996ko uztailaren 16ko Aginduan adierazitakoaren arabera derrigorrezko arloen arteko aukeratze-gaitasunak garatzeko dena. (EHAA 97/2/22)

ERABAKIA, 1997ko irailaren 24koa, Pedagogi Berrikuntzarako zuzendariarena, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehenengo eta bigarren zikloko aukerako ikasgai bakarra, Oinarrizko Informatika hain zuzen, ikasketa plana argitara ematen duena. (EHHA 97/10/21)

AGINDUA, 1996ko uztailaren 16koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren ikasketa-planean hautaketa egiteko aukerak arautzen dituena. (EHHA 96/8/9)

ERABAKIA, 1996ko uztailaren 24koa, Pedagogi Berrikuntzarako Zuzendaritzarena, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako aukerako irakasgaien ikasketa-planak argitara ematen dituena. (EHHA 96/9/6) (Aldaketa: EHAA 1997-12-10)

AGINDUA, 1994ko irailaren 6koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, elizako agintariek Euskal Autonomi Elkarterako ezarri duten Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako erlijio katolikoa alorraren kurrikuloa argitaratzen duena. (EHHA 94/9/23)

 

Curriculum Desberdinak Eratzeko Programak

AGINDUA, 1997ko uztailaren 9koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, EAEko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako curriculum desberdinak eratzeko programak arautzen dituena. (EHAA 97/7/29)

ERABAKIA, 1998ko apirilaren 20koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuoruordearena, EAEko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Ikastetxeentzako curriculum-aniztasunerako oinarrizko programaren eredua arautzen duena. (EHAA 98/5/26)

 

Batxilergoa

122/2010 DEKRETUA, apirilaren 20koa Batxilergoko kurrikuluma sortu eta Euskal autonomia erkidegoan ezartzeko Dekertua aldatzen duena. ( EHAA 2010-05-07)

23/2009 DEKRETUA, otsailaren 3koa. Honen bidez Batxilergoko curriculuma ezarri eta Euskal Autonomia Erkidegoan jartzen da. (EHAA 2009-02-27)

AGINDUA, 1997ko irailaren 15ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Euskal Autonomi Elkarteko Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan gaueko ordutegian Batxilergoa ematea arautzen duena. (EHAA 97/9/25) (1. Aldaketa: EHAA 2000-02-23) (2. Aldaketa: EHAA 2002-11-14)

 

EBALUAZIOA:

AGINDUA, 2008ko abenduaren 2koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Euskal Au¬tonomia Erkidegoko ikastetxeetan diagnosi-ebalua¬zioko prozesua arautzen duena. (EHAA 2008-12-09)

AGINDUA, 2008ko uztailaren 7koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Oinarrizko Hezkuntzan ikasleen ebaluazioa arautzen duena. (EHAA 2008-07-30)