Hizkuntza Proiektua

Ikastetxeko Hizkuntza Proiektua, Hizkuntzen irakaskuntzarekin eta erabilerarekin lotutako alderdi guztien plangintza da. Proiektu zabal honen barnean, hizkuntzekin lotutako beste hainbat proiektu biltzen dira, Normalkuntza Proiektua, Irakurketa Proiektua, Hizkuntzen trataera bateratuaren proiektua eta HIPI Proiektua hain zuzen ere. Hizkuntza Proiektuak, hizkuntzei dagokienez, mintegi guztien artean hartutako erabakiak jasotzen ditu. Hizkuntzei emango zaien lekua jasotzen du, bai klasean lantzerako orduan, baita ebaluatzerakoan ere. Hizkuntza Proiektua ikastetxeko zutabe pedagogiko oso garrantzitsua da; nolabait, hizkuntzari dagokionez, irakasle guztiek jarraituko duten bidea azaltzen baitdu. Aldi berean, zutabe garrantzitsua izateaz gain, dinamikoa den proiektu bat da, aldatzen joango den Proiektua izango da. Kurtsoz kurtso jarraipena izango duten alderdiak edo jasoko diren berrikuntzak erabakiko dira.

 

HIZKUNTZA NORMALKUNTZA PROIEKTUA

 

Koldo Mitxelena institutuak HNPan zortzi urteko ibilbidea egin du dagoeneko; izan ere, proiektu honen helburu nagusia institutuko alor guztietan euskararen normalizazioa lortzea da. Hau dela eta, DBHko bi zikloetako ikasleentzat, hau da, 12-16 urte bitartekoentzat, euskara ikasteko tresna izateaz gain, komunikaziorako tresna ere izan dadin dugu xede. Proiektu hau aurrera eraman ahal izateko bi irakasle arduradun izendaturik daude. Honela bada, helburua lortzeko, institutuak bitarteko batzuk eskaintzen ditu, bi irakasle arduradun horien laguntzaz. Euskara erabiltzerakoan gure hainbat ikaslek dituzten zailtasunak ezagututa, eta kontuan hartuta helburua dela ikasketak bukatutakoan euskaran bai gaztelanian erraztasun berbera izatea, euskararen erabilpena etxeetatik bultzatzea komenigarria da; izan ere, gelan erabiltzearekin bakarrik helburua betetzea oso zaila da.

 

ESKAINTZEN DIREN BITARTEKOAK

-Euskara Taldea: Ikasleek borondatez bi irakasle arduradunekin osatutako taldea. Hainbat kultur ekintza antolatzen dira ikasturtean zehar.

-Barnetegia: Hiru eguneko egonaldia, euskaraz ere bizi daitekeela ohartarazteko.

-ZALAPARTA aldizkaria: Ikasleek gauzatutako lanez osaturik. - Motibazio saioak: Euskararen eta euskal kulturaren inguruan.

-Irrati saioa: Hamabostean behin ikasleek edozein gairi buruz prestatutako emanaldia egiten dute institutu osoarentzat.

-Karta trukaketa: Beste ikastetxeren batekin egiten da.

-Euskal idazleen bisita: Euskal idazleren batek idatzitako libururen bat irakurri eta horri bu- ruzko elkarrizketa. - Bisita-emanaldia: Euskal pertsonaia ospetsua: Euskal munduarekin lotura duten zenbait pertsonaia ospetsuren bisita-emanaldia.

-Eguerdietako aisialdia: Euskararen ahozko era- bilera ez-formala lantzeko modu dibertigarria.

 

hizkuntza normalkuntza Plana 2018-2022

 

HIZKUNTZEN TRATAERA BATERATUA

2015 2016 kurtsoan, HIZKUNTZEN TRATAERA BATERATUA proiektuarekin hasiko gara, proiektuaren informazioa:: proiektuaren dokumentazioa

 

HIPI(HIZKUNTZA INDARTZEKO PROIEKTUAREN IRAKASLEA)

Hezkuntza departamentuak, proiektu honen bidez, atzerritarrei edo Erkidegotik kanpo datozen ikasleei hizkuntza indartzeko irakasle bat edukitzen ahalbidetzen du